PROGRAMMA

Beelden van de Chanoekaviering op zaterdag 24 december bij de synagoge in Kampen

Burgemeester Sander de Rouwe ontsteekt de sjammasj


Opperrabbijn Binyomin Jacobs ontsteekt zeven van de acht olielampen


Opperrabbijn Binyomin Jacobs


Toespraak van burgemeester Sander de Rouwe


Jeroen Kanis van Vrienden van Synagoge Kampen


Klezmerband Mishmash


Ontvangst van opperrabbijn Binyomin Jacobs en burgemeester Sander de Rouwe (links) door Jeroen Kanis (Vrienden van Synagoge Kampen)


Marco Hulsebos geeft uitleg over zijn Kamper project Struikelstenen in Muziek


(buiten bij synagoge)

19.00 - 19.30 uur: inloop met muziek

Klezmermuziek van Mishmash en klarinettist Nathan Jacob Dillen

vraag een liedblad bij onze vrijwilligers

19.30 uur: begin Chanoekaviering

Welkom

Jeroen Kanis van Vrienden van Synagoge Kampen

Openingsmuziek

Nathan Jacob Dillen

Gastsprekers (kort)

Boekbinder Jelle Groen over zijn boekjes, die hij bij de Joodse inwoners van Kampen heeft gemaakt, wiens naam in de synagoge vermeld staan. Hij biedt dit aan en hoopt op een mooie plaats.

Marco Hulsebos (Struikelstenen in Muziek)

Klezmerband Mismash speelt aansluitend een lied behorend bij een van de Kamper Struikelstenen

Beheerder Benno ten Brinke van Joodse Begraafplaats IJsselmuiden over herstelwerkzaamheden metaheerhuisje.

Ontsteken chanoekia door

Burgemeester Sander de Rouwe

Aansteken sjammasj

Toespraak

Opperrabbijn Binyomin Jacobs

Aansteken 7 van de 8 olielampen van de chanoekia

Toespraak

Liederen

MAOZ TSOER | Chanoekalied

Maoz Tsoer jesjoe’atie, lecha na’e lesjabeeach
Tikon beet tefilatie wesjam toda nezabeeach
Le’et tachien matbeeach, mitsar hamenabeeach
Az egmor besjier mizmor, chanoekat hamizbeeach.

Ra’ot sav’a nafsjie, bejagon kochie chala
Chajaj mereroe bekosjie, besjiboed malchoet egla
Oevejado hagedoela hotsie et hasegoela
Cheel par’o wechol zar’o jardoe che’even metsoela.

Devier kodsjo hevie’anie wegam sjam lo sjakattetie
Oeva nogeesj wehiglanie kie zariem avadetie
Wejeen ra’al masachtie, kim’at sje’avartie
Keets bavel Zeroebavel lekeets sjiv’iem nosjatie.

Kerot komat berosj bikeesj agagie ben hammedata
Wenihjata lo lemokeesj wega’awato nisjbata
Rosj jeminie niseeta we’ojeev sjemo machieta
Rov banaw wekinjanaw al ha’eets talita.

Jevaniem nikbetsoe alaj azaj bimee chasjmaniem
Oefartsoe chomot migdalaj wetim’oe kol hasjemaniem
Oeminotar kankaniem na’asa nees lesjosjaniem
Benee vina jemee sjemona kav’oe sjier oerenaniem.

Chasof zeroa kodsjecha wekareev keets hajesjoe’a
Nekom nikmat avadecha mizeediem weharesja’a
Kie archa hasja’a we’een keets le’eet hara’a
Dechee admon betseel tsalmon hakeem ro’è sjiv’a (2x).

Toelichting bij Maoz Tsoer

Het lied vertelt de joodse geschiedenis in poëtische vorm en viert bevrijding van vier oude vijanden: farao, Nebukadnezar, Haman en Antiochus.

Zoals veel middeleeuwse joodse liturgische poëzie, staat het vol met toespelingen op Bijbelse literatuur en rabbijnse interpretatie.

מַלְכוּת עֶגְלָה malchoet egla staat voor Egypte (Jer. 46:2)
נוֹגֵשׂ nogees is Nebukadnezar
יְמִינִי yemini is Mordechai (Esth. 2:5)
יְוָנִים yewanim is Antiochus
שּׁוֹשַׁנִּים sjosjanim is het Joodse volk (Hoogl. 2:2)
בְּנֵי בִינָה benee vina zijn de rabbijnse wijzen שִׁיר sjier verwijst naar de Hallel-psalmen.


______________________________________


HaTikva | Israëlisch volkslied

Kol od balevav penima

Nefesj jehoedi homi'ja

Oelefa'aatee mizrach kadima

Ajien le Tsi'jon tsofi'ja

Od lo avda tikvatenoe

Ha tikwa bat shnot alpayim:

Lehijot am chofsjie be'artseenoe

Erets Tsi'jon ve Jeroesjalajiem

Vertaling

Zolang in het hart, van binnen,

Een Joodse ziel levendig is,

En naar het oosten, vooruit,

Het oog naar Zion kijkt

Is onze hoop nog niet verloren

De hoop die al tweeduizend jaren leeft

Een vrij volk te zijn in ons land

Het land van Zion en Jeruzalem


Napraten en foto's maken bij chanoekia

met chanoekamuziek van

Mishash

Nathan Jacob Dillen

Circa 20.30/20.45 uur
einde programma

Afterparty

alle gasten zijn uitgenodigd voor

een feestelijke ontmoeting met soefganiot

en muziek van Nathan Jacob Dillen

in een gezellige locatie

op loopafstand

Chanoeka Sameach!

Chanoeka 2021 | maandag 29 november om 20.00 uur

Opperrabbijn Jacobs viert chanoeka in Kampen

We zien er naar uit om samen met opperrabbijn Binyomin Jacobs en u Chanoeka te vieren in Kampen. Hierbij alvast een eerste aankondiging. Nadere informatie over locatie(s) en tijden volgt.


Chanoeka 2020

𝗢𝗽𝗽𝗲𝗿𝗿𝗮𝗯𝗯𝗶𝗷𝗻 𝗝𝗮𝗰𝗼𝗯𝘀 𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗲𝗿𝗱 𝗶𝗻 𝘀𝘆𝗻𝗮𝗴𝗼𝗴𝗲


Opperrabbijn Binyomin Jacobs toonde zich ontroerd tijdens de eerste chanoekaviering sinds de Tweede Wereldoorlog in de voormalige Kamper synagoge. Dat zei hij zaterdag - na de sabbat - tijdens zijn toespraak op de derde dag van het Joodse lichtfeest.

De jaarlijkse chanoekaviering van Vrienden van Synagoge Kampen vindt altijd met bezoekers plaats buiten de synagoge aan de IJsselkade. Dit jaar is die – op advies van de gemeente – naar binnen verplaatst met alleen de sprekers. Daardoor werd dit – onbedoeld – de eerste chanoekaviering binnen in de synagoge sinds de Tweede Wereldoorlog.

𝗚𝗲𝗱𝗮𝗰𝗵𝘁𝗲𝗻

Jacobs ontstak drie van de acht kaarsen op de derde dag van het Joodse feest. “Chanoeka is een feest van vreugde en licht, maar ik sta nu in de synagoge van Joden die in de oorlog zijn weggevoerd en vermoord. In gedachten zijn we bij hen”, zei de opperrabbijn in de voormalige synagoge, die nu fungeert als Stedelijk Museum.

“Het is nu een gebouw zonder ziel, hoewel het een mooie bestemming heeft gekregen. Tóch hebben we de menora in hun synagoge aangestoken. Hun zielen zijn een en al vreugde als ze zien dat de menora hier weer brandt. Dat ontroert mij.”

𝗖𝗼𝗿𝗼𝗻𝗮𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀

Jacobs verwees naar de vlammetjes van de menora, die de eeuwen hebben getrotseerd. “Zelfs in de hel van Auschwitz heeft hij gebrand. Waar klagen we dan over in deze coronacrisis? We moeten de duisternis verdrijven met het licht dat God ieder van ons heeft gegeven. Zelfs als we het gevoel hebben, dat niemand het ziet.”

𝗢𝗻𝘃𝗿𝗶𝗷𝗵𝗲𝗶𝗱

Burgemeester Bort Koelewijn hield een korte toespraak en liet de sjammasj (dienaar) branden, waarmee Jacobs de overige kaarsen aanstak. Koelewijn: “Ik vind het een eer om dat te mogen doen. Het is een voorrecht dat de opperrabbijn van de Joodse gemeenschap in Nederland naar Kampen is gekomen om de menora aan te steken. Dat we hier in de voormalige synagoge staan – het gebedshuis van de Joodse gemeenschap – zegt alles over onvrijheid. De zwartste dag in de geschiedenis toen de Kamper Joden in 1943 werden weggevoerd. Tegelijk vieren we vandaag óók feest: het licht van God is altijd sterker dan de duisternis van de wereld.”


Burgemeester Bort Koelewijn ontsteekt de sjammasj

𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄𝘁𝗷𝗲

Koelewijn onthulde ook een nieuwtje: “zeer binnenkort onthullen de raadsleden artikel één van de grondwet – de antidiscriminatiewet - op de muur van de raadszaal als geschenk voor het gemeentebestuur. Het is een tekst van vrijheid waarnaar we vooral moeten handelen als we hem zien.”

𝗕𝗶𝗻𝗻𝗲𝗻

Vanwege de coronamaatregelen is de chanoekaviering van Vrienden van Synagoge Kampen dit jaar niet buiten, maar binnen in de synagoge gehouden. Jacobs werd vooraf hartelijk ontvangen in de Gouden Zaal van het Stedelijk Museum. De viering is rechtstreeks uitgezonden via RTV IJsselmond, zodat hij toch voor iedereen te volgen was.

Informatie: vriendensynagogekampen.nl.